сервиз на хладилници варна

ALADIN - Интегрирана система за работна заплата и управление на човешките ресурс

ALADIN - Интегрирана система за работна заплата и управление на човешките ресурс

Автоматизира дейностите в отделите Каса, ТРЗ и Личен състав. Включва следните подсистеми: Работни заплати, Личен състав, Планиране и прогнозиране, Отпуски, Граждански договори, Работно време и Платежни документи. Подсистемите могат да работят и поотделно....

URL - microcomplex.com

Категория - Компютри и Електроника