сервиз на хладилници варна

Фондация ``Помощ за благотворителността в България`` (ФПББ)

Фондация ``Помощ за благотворителността в България`` (ФПББ)

ФПББ работи за ефективно дарителство, насърчено от адекватно задконодателство. Нашите услуги за дарители: дарителство по ведомост, дарителска сметка, маркетинг, свързан с кауза, програми за корпоративна социална отговорност, онлайн благотворителност....

URL - www.bcaf.bg

Категория - Институции и Организации