сервиз на хладилници варна
Главна Категория: Природни забележителности
Подкатегория: Върхове

Връх Миджур - Стара планина

Връх Миджур - Стара планина
Миджур, висок 2168 метра е първенец на Чипровска планина, дял от Стара планина. Намира се на границата между България (Област Видин) и Сърбия. В неговото подножие извират реките Лом и Тимок.

Определяща точното му положение точка е изцяло в България, а границата е на няколко метра встрани. Там има изградени 2 до половин метър високи пирамидки, на които има надписи, оставени и от български, и от сръбски туристи.

На 23 февруари 2009г, районът около върха е обявен за защитена местност с площ 1509 дка. Целта е запазването на характерния ландшафт и местообитанията на растителните видове жълт крем, нарцисовидна съсънка, алпийски повет, златовръх, петниста сверция, карпатска тоция и други. На 17 януари 2012г площта на защитената местност е увеличена на 1593 дка.

Едва след свалянето на граничните съоръжения в началото на 1990-те години върхът стана достъпен за планински туризъм. Поради това подстъпите към него, както и целият район, са запазили в голяма степен своята девственост.

От българска страна върхът се изкачва най-често от две места.

От Чупрене има два възможни подхода. С високопроходим автомобил по река Чупренска може да се достигне по 17км почвен път през Дивечовъдното стопанство до Горски рай(1450м). Пеша е по-удобно да се мине по река Манастирка и една от двете екопътеки - Бекинска шобърка или Мартинов камък. Оттук разстоянието до хижа Горски рай е малко над 9км.

От хижата има маркирана пътека, която минавайки през Биосферен резерват Чупрене излиза на главното било на седловината между връх Реплянска църква (1969м) и връх Остра чука (1967м). Оттук на югоизток през върховете Остра чука и Оба (2033м) се достига до седловината, под която извират реките Лом и Тимок при гранична пирамида 336 (1780м). Следва изкачване по северозападния склон на връх Миджур, който се достига след около час.
Преходът от хижа Горски рай дотук отнема средно 4.30ч и е по-дълъг от варианта през село Горни Лом, но по-лек.

На 7км от Горни Лом, от които първите 2км са асфалтирани, е разположена хижа Горни Лом (840м). Сградата е бивша гранична застава. В момента действащата е хижа Миджур, разположена малко по-нагоре. След още 2-3км свършва почвеният път и започва същинската пътека.
Следва около 2-3 часа стръмно изкачване до седловината между върховете Оба и Миджур, на която е разположена гранична пирамида 336. Тук пътеката се слива с тази от село Чупрене.
Този вариант е по-кратък, но съответно и по-стръмен.

До върха е възможно да се достигне също така и от селата Мартиново и Репляна от българска страна, както и от курорта Бабин зуб и селата Топли дол, Алдина река, Църни връх и Равно буче от сръбска страна.

За изкачването на върха е необходимо разрешение от Граничната полиция, София.
Къде: Чипровци
Колко: 2110м. н.в.
Друго: Добавено от: Daniela Vasileva