сервиз на хладилници варна

Транспортиране и третиране на опасни, производствени и битови отпадъци

Транспортиране и третиране на опасни, производствени и битови отпадъци

Транспортиране, третиране и обезвреждане на опасни и производствени отпадъци. Депониране на строителни и битови отпадъци. Консултантски услуги по управление на отпадъците, изготвяне на годишни отчети за образувани отпадъци....

URL - www.evasto2000.com

Категория - Институции и Организации