сервиз на хладилници варна

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Община Никола Козлево, Шумен, е в Североизточна България. С територия от 264.33 кв. км. тя обхваща 11 населени места и има 6 100 жители. Районът е благодатен за развитие на земеделска дейност и животновъдство. Има предпоставки и условия за селски туризъм...

URL - www.nikolakozlevo.bg

Категория - Други