сервиз на хладилници варна

"Клуб Птицевъд" гр.Перник

"Клуб ПТИЦЕВЪД" е сдружение обединяващо любителите на птици и др. дребни животни . Клубът е създаден от учредителите на база приетия от Общото събрание Устав, и функционира съгласно правото и законите на Република България, като дружество с нестопанска це...

URL - pticevad.ovo.bg

Категория - Хоби и Развлечения