сервиз на хладилници варна

Буров ЕООД | Компания за промишлено и гражданско строителство.

Буров ЕООД | Компания за промишлено и гражданско строителство.

Изкопни и бетонови работи, арматурни заготовки, изработване на стоманобетонови и метални конструкции, подпорни стени, изграждане на технологични линии, машинни фундаменти, бетонови настилки, ремон...

URL - burov-bg.com

Категория - Услуги