сервиз на хладилници варна

РИОКОЗ Варна

РИОКОЗ Варна

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (или старото ХЕИ). Дейността на РИОКОЗ обхваща контрол над територията на Варненски регион, а също така и радиационен контрол над обекти с източници на йонизиращи лъчения в Шуменски и Добрички региони Варненски регион обхваща 3 820 кв.км площ, разделена между 12 общини, с общо 158 населени места (от които 10 града и 148 села) и 456 915 население.

Локация: ул. 'Брегалница' 3
Тел: 052/665 200; факс: 052/634 648