сервиз на хладилници варна

Регионална дирекция 'Морска Администрация'

Регионална дирекция 'Морска Администрация'

Дирекция 'Морска администрация' Варна е регионално звено на Изпълнителна агенция 'Морска администрация' към Министерството на транспорта. Част от административните услуги, които извършва агенцията са: издаване на моряшки паспорт, преиздаване на моряшка книжка, издаване, преиздаване, провеждане на изпити за свидетелство за правоспособност 'Водач на кораб', вписване на плавателен стаж в моряшки паспорт и картон, заверка на екипажен списък, регистър на кораби, разследване на аварии.

Локация: бул."Приморски" 5
Телефон: 052/68 49 22
Факс.: 052/60 23 78
Работно време: 9:00-12:30 ч. , 13:00-17:30 ч.
Поч.ден: събота и неделя

052/ 68 49 40 - Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели
052/ 68 49 34 - Квалификация и регистрация на морските лица
052/ 68 49 54 - Контрол и опазване на морската среда
052/ 68 49 49 - Икономика на морска администрация