Обществени Варна

Патентно ведомство Варна

Патентно ведомство Варна

Център за индустриална собственост Варна
Административна сграда, обществено...

Дирекция 'Социално подпомагане' Варна

Дирекция 'Социално подпомагане' Варна

Дирекция 'Социално подпомагане' - Варна e създадена през 1991г.
Има за мисия да оказва подкрепа на лица и...

Български Червен Кръст Варна

Български Червен Кръст Варна

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко...

РИОСВ Варна

РИОСВ Варна

Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна

Регионалната инспекция по...