сервиз на хладилници варна

Обществени Варна

Патентно ведомство Варна

Патентно ведомство Варна

Център за индустриална собственост Варна
Административна сграда, обществено...

Дирекция 'Социално подпомагане' Варна

Дирекция 'Социално подпомагане' Варна

Дирекция 'Социално подпомагане' - Варна e създадена през 1991г.
Има за мисия да оказва подкрепа на лица и...

Български Червен Кръст Варна

Български Червен Кръст Варна

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко...

РИОСВ Варна

РИОСВ Варна

Регионалната инспекция по околна среда и води – Варна

Регионалната инспекция по...