сервиз на хладилници варна

16 места в бургаските езера - подходящи за туризъм

Работна среща за обсъждане на възможностите за туризъм около Бургаските езера се проведе в Областната управа в Бургас. Тя бе организирана от Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

В нея участваха представители на община Бургас, РИОСВ, Регионален музей - Бургас, Туристическия информационен център, Черноморски солници, Българска орнитологична централа, рибарските дружества, екологични организации и други, съобщи bszone.info.

БФБ представи доклада от предварително проучване на възможностите за туризъм около Бургаските езера, изготвен чрез серия от интервюта с всички, имащи отношение към тях. Представени бяха 16 избрани места, които имат потенциал да се развиват в различна посока - като места за наблюдение на птици (Укритието и "Точката” на Атанасовско езеро, Укритието в езерото Вая, до което се стига с лодка от пристана в Долно Езерово), места за пикник и разходка (Лале баир, устието на река Изворска, Казак баир - и трите край Мандра), археологическите обекти и разкопки край Бургаските минерални бани, Солната нива, Форос и Дебелт, за спортен риболов (гребен канал до село Константиново край Мандра) и други.

По време на дискусията натежаха мненията на експертите, че на този етап усилията трябва да бъдат насочени към по-популярните и вече познати и посещавани места, като целта е те да станат още по-атрактивни за бургазлии, да предлагат нови и интересни възможности и да привличат повече посетители. Друго предложение бе да се развиват само местата, които имат стопанин и някой отговаря за тяхната поддръжка, охрана и почистване. Важно е да има обща визия кое място как ще се развива и за какъв тип туристи ще е предназначено - за семеен туризъм, за специализирани групи, за пешеходен туризъм, за достъп с кола и това да бъде добре комуникирано, за да няма разминаване в очакванията на бъдещите посетители. 

БДЗП представи залегналите в проекта намерения за развитие на някои от местата чрез изграждане на туристическа инфраструктура за тях - информационни табели, пейки, сенници и други. Съвсем скоро предстои възстановяването на туристическото влакче за разходка в солниците. От Туристическия информационен център декларираха, че при добра аргументация всяка година биха могли да подпомогнат развитието на 3-4 от избраните места.

Много от местата, интересни за наблюдение на природата, съвпадат с места с висока археологическа стойност. Предложи се да бъде изготвен комбиниран пакет за посещение на музеи и няколко други обекта сред природата, което ще е от полза на всички страни. За жалост на този етап достъпът за хора с увреждания е невъзможен до никое от езерата. Една от добрите новини бе, че през пролетта на следващата година община Бургас ще почисти и облагороди района около Укритието на Атанасовско езеро, като се справи и с проблема с незаконните градинки около канала. От Регионалния музей споделиха за полученото финансиране за археологически проучвания в района на Минералните бани, като част от проекта е и изработване на информационни и указателни табели за обектите.

От БФБ ще очакват участниците в дискусията да изпратят свои коментари и предложения към доклада, за неговото окончателно завършване и консултиране с партньорите от Кралското дружество за защита на птиците.

Ще бъдат селектирани местата от първия етап, по които ще започне работа и ще бъде изработена интерактивна и онлайн базирана карта с местата за посещение, информация за тях, как и с какво може да се стигне до там и какво може да очаква туристът.

Срещата е част от дейностите по проекта на БДЗП "Живот за Бургаските езера”, финансиран по програма LIFE+ на ЕС, в изпълнението на който партнират още БФБ, община Бургас и Черноморски солници АД.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com