сервиз на хладилници варна

Черноморският регион - във фокуса на международна среща

Международна академична работна среща с участието на представители от водещи университети от Черноморския регион в областта на архитектурата ще се проведе във Варна в периода 14-16 април. Форумът ще премине под наслов “Черноморски регион - интеграция". Организатор на събитието е Варненският свободен университет.

Гостите от чужбина, специалисти по архитектура, урбанизъм и териториалното устройство, са от Русия, Турция, Украйна, Грузия и Румъния. Целта на Международната академична работна среща е създаване на международен екип на академично равнище за разработка на научно-практически теми и образователни инициативи, отнасящи се до съгласувана визия за бъдещето на Черноморския регион – стратегическата връзка на Севера с Юга и Изтока със Запада.

Сред темите, които ще бъдат обсъждани на семинарите, са разработването на международна териториално-устройствена схема на Черноморското крайбрежие; докторската програма "Архитектурно-градоустройствени проблеми за обновяване на пристанищните зони на големите градове в Черноморския регион в края на XX и началото на XXI век"; четвъртият Международен архитектурен студентски пленер във Варна и реконструкцията на територията на Пристанище Варна-Изток с цел изграждане на нов административен, културен и търговски център.

"Крайбрежните райони в Европа далеч не са само зони с чувствително природно наследство. В същото време те са важни за стопанската и търговската дейност, приоритетни зони за разполагане на промишлени и енергопреработвателни дейности,
отправни пунктове за експлоатация на морските и подводните ресурси и зони, които са особено привлекателни за масовия туризъм", гласи точка 58 от приетите в Хановер през 2000 г. "Ръководни принципи за устойчиво териториално развитие на
Европейския континент”.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com