сервиз на хладилници варна

ХІІ Национален конкурс за поезия „Искри над Бяла“

На 20 април изтича крайният срок за участие в националния конкурс за поезия Искри над бяла, организиран от община Бяла. Конкурсът е анонимен, за автори над 16-годишна възраст.

Участниците трябва да изпратят 3 стихотворения в 4 екземпляра по пощата на адрес: град Бяла, област Русе, площад "Екзарх Йосиф І" №1 (За Националния литературен конкурс "Искри над Бяла").

Името, адресът, телефонният номер и имейлът на участника се плилагат в малък ненадписан плик заедно със стихотворенията.

Журито е 3-членно и се определя всяка година от организаторите.

Присъждат се 3 награди (грамота и парична сума, която се определя за всяко издание на конкурса от община Бяла), както и 5 поощрения.

Победителите в конкурса ще получат уведомителни писма до 20 май. Церемонията по награждаването ще се състои на 1 юни.

Повече информация в сайта на община Бяла.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com