сервиз на хладилници варна

Ученици се запознаха с тайните на биодинамичното земеделие

С тайните на биодинамичното земеделие се започнаха ученици от Бургас, Царево и Малко Търново по време на посещение в две биоферми в района. Организираното посещение е част от международния проект Be Natur на Природен парк "Странджа".

Как се използват земеделски земи, които са в защитени територии и в земите от мрежата Натура 2000 и добрите практики на развитие на устойчив туризъм са някои от темите, с които младежите трябва да се запознаят по проекта, съобщи Zona Burgas.

При биодинамичното земеделие засаждането и отглеждането на реколтата е обвързано с движението на небесните тела и космическите цикли, не се използват химически торове.

Учениците посетиха биофермата в село Бачково на Димитър Стоянов - първият биодинамичен фермер в България, член на Асоциацията на биопроизводителите и Задругата за солидарно земеделие, чиито представители предлагат продуктите си на жителите на големите градове без търговски посредник. Във фермата на Димитър Стоянов се организират еко ваканции,

"За този вид земеделие сме чели, че се е развивало още по времето на шумерската цивилизация и в древен Египет. Учениците участваха в създаване на компост", сподели ръководителят на проекта Be Natur инж. Иван Камбуров.

Втората биоферма, която посетиха учениците, е "Тронка" в Елхово, в която се произвеждат билки, продукцията се изнася в Австрия. Учениците посетиха и биосферния резерват "Червената стена".

През есента по проекта Be Natur ще бъде организирано второ посещение в двете биоферми, за да се проследи друг вегетационен период за растенията.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com