сервиз на хладилници варна

Трансграничното сътрудничество в Черноморския регион обсъждаха във Варна

Конференция под наслов "Черноморско регионално сътрудничество” се проведе във Варна на 8 юли в рамките на Генералната Асамблея на Комисията за Балканите и Черно море.

Значението на трансграничното сътрудничество и политиката на ЕС в Балканския регион бяха основните теми на проведената конференция. 18 са одобрените проекти по Съвместната оперативна програма в Черноморския басейн 2007-2013 г., стана ясно на форума. На 30 юни изтече първият срок за подаване на документи, до 30 септември тече втората сесия, за която могат да кандидатстват проекти, свързани с Черно море на общини, неправителствени организации и т. н. Проектите са в три основни области: икономика и социално дело; околна среда и културни, образователни и туристически дейности. Общият бюджет на програмата е 24 милиона евро.    

Оперативната програма за трансгранично сътрудничество на Черноморския басейн обхваща 8 страни. Балканската и Черноморска комисия е част от вътрешната структура на Конференцията на периферните и морски региони на Европа и включва 6 географски комисии, съсредоточени около моретата в пределите на ЕС – Островна, Атлантическа, Средиземноморска, Балтийска, Комисия за Северно море, Комисия за Балканите и Черно море. В Балканската и Черноморска комиссия членуват 30 региона от Гърция, Турция, Румъния, България, Хърватска, Украйна със специалното партньорство на региони от Сърбия, Грузия и Молдова. Членове от България са областите Варна и Бургас, а Асоциацията на българските черноморски общини (АБЧО) е със статут на наблюдател.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com