сервиз на хладилници варна

Русенският музей събира артефакти от времето на социализма

Регионален исторически музей - Русе, призовава гражданите да съдействат за представянето на България в европейски проект, наречен "Дом на европейската история" (House of European History) в Брюксел. Всеки, който иска да допринесе за идеята, може да дари туристически сувенири или пощенски картички от времето на социализма.

[cut] 

Проектът "Дом на европейската история" - център за изложби, документация и информация, се реализира по инициатива на Европейския парламент в Брюксел. Целта е да се даде възможност на широката публика да разбере неотдавнашната история в контекста на предишните векове, които са формирали съответни идеи и ценности. Домът на европейската история ще позволи на посетителите да научат за историческите процеси и събития в Европа. Идеята е да се създаде транснационален общ преглед на европейската история. В постоянната експозиция се предвижда да бъдат обхванати 6 теми от модерността, в които има възможност да се включат и материали от България.

Събраните по инициатива на музея в Русе дарения ще бъдат предложени за включване в експозицията на Дома на европейската история в Брюксел.

Даренията ще се приемат в Регионален исторически музей - Русе (площад "Ал. Батенберг" № 3). 

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com