сервиз на хладилници варна

Релеф на тракийски конник и втори античен храм разкриха на Перперикон

На втори античен храм на Перперикон попадна екипът на проф. Николай Овчаров в края на археологическото лято. Той се намира в южния край на скалния град, в непосредствена близост до непълно разкритата вече крепостна стена.

Ясно е очертана сграда с височина 4 метра разкритиe, датирана според археолога към ІІ - ІІІ век, съобщи Дарик Радио. В стените й са издълбани две ниши, в една от които археолозите са попаднали на мраморна плочка, на която е изобразен тракийски конник с изправена женска фигура до него - предполагаемата богиня, която го посреща.

По думите на проф. Овчаров подобни изображения на конници, характерни за Северна България, много рядко се срещат в Източните Родопи.

"Находката представлява обобщен образ на всичко, в което са вярвали траките в края на езическия период, нещо като икона", твърди ръководителят на разкопките. В средата на помещението е разкрит и глинен олтар с явни следи от обгаряния, а по пода край стените са издълбани улеи, по които се е стичала кръвта на жертвените животни.

След покръстването на Родопите от Никета Ремесиански през V - VІ век, античният храм е променил предназначението си и е продължил да съществува като жилище. За това говорят и разкритите в близост до него помещения с 8 питоси, както и огнище, където вероятно се е приготвял хляба. Свидетелство за раннохристиянския период е и намерения реликварий през това лято, в чиято вътрешност имаше косъм, вероятно на светец.

На същото място са намерени и три епископски алуминиеви печата на област Ахридос, датирани вече към Х - ХІІ век, притежание на епископите Константин и Теодор. Това още веднъж доказва, че Перперикон е бил важен епископски център на област Ахридос, където освен светска е била концентрирана и религиозна власт, каза проф. Николай Овчаров.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com