сервиз на хладилници варна

Резидентска програма за съвременен танц на Derida Dance Center

Индивидуални артисти и трупи (физически и юридически лица) могат да кандидатстват за резидентска програма на Derida Dance Center в София за създаване на независими продукции в областта на съвременните изпълнителски изкуства. Крайният срок за кандидатстване е 15 април. 

Резидентската програма е за периода май-август 2013 година и е част от стратегията на Derida Dance Center за създаване на условия за реализиране на повече продукции в областта на съвременния танц и пърформанс, както и за провеждане на лаборатории за изследване на нови изразни средства. В рамките на резидентската програма Центърът предоставя безвъзмездно работно пространство и техническо оборудване и съдейства за популяризиране на избраните проекти.

Досега по тази програма са реализирани и подкрепени 8 танцови проекта.

Повече информация и формуляр за кандидатстване в сайта Derida Dance Center.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com