сервиз на хладилници варна

Редки и застрашени видове възстановяват в 11-те български природни парка

До края на 2013 година ще се извърши заселяване с редки и застрашени дървесни и растителни видове в 11-те природни парка в България. Мащабният проект е на Международната природозащитна организация WWF и Societe Generale Експресбанк.

Предвижда се да бъдат засадени клек, върба, ясен, бяла и черна топола, липа, цер, дъб, бук, бряст на обща площ от над 20 000 квадратни метра и редки и застрашени растителни видове като бяла и жълта водна лилия, водна детелина, рилски ревен и рилска иглика на площ от 7 000 квадратни метра, се съобщава в сайта на WWF.

Проектът обхваща природните паркове Витоша, Златни пясъци, Русенски Лом, Шуменско плато, Българка (край Габрово), Персина (край Белене), Врачански Балкан, Рилски манастир, Сините камъни (край Сливен) и Странджа.

В Странджа ще се възстановяват характерни странджански растения като колхидски джел и тис, там се предвижда и отглеждане на млади гори за висококачествена дървесина по новаторския Саарландски метод върху площ от 100 000 квадратни метра. Ще се опазват карстови извори в Шуменско плато, които имат голямо значение за гората и впечатляващите скални образувания в природния парк.

Природните паркове, заедно с националните паркове, резерватите и защитените местности, са част от екологичната мрежа на страната, която общо обхваща едва 5 % от територията на България.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com