сервиз на хладилници варна

Природозащитни организации предлагат промени в проекта за парк „Българско Черноморие“

Коалиция "За да остане природа в България" разпространи свое становище до медиите, в което, наред с изразената подкрепа за решението на Народното събрание за създаване на Национален парк "Българско Черноморие", отбелязва някои пропуски в предложението. Коалицията препоръчва провеждане на обществени обсъждания преди обявяването на 4-ия национален парк на България.

[cut] 

Природозащитните организации смятат, че пропуските и грешките в проекта се дължат на "избрания подход за пренебрегване на консултациите при подготовка на предложението през последната година". В разпространеното становище се посочват 6 съществени пропуска: различие между приложените карти за граници на Национален парк "Българско Черноморие"; в обхвата на защитената територия са включени имоти, които са част от населени места и селищни образувания, които не могат да бъдат обявени за защитена територия съгласно чл. 18 на Закона за защитените територии; в предложението са направени необясними пропуски за някои от най-важните екосистеми, биотопи и ландшафти на Черноморието: големи територии около Иракли, Емона и Кара дере, бреговете на Дуранкулашко езеро, дюните на Шабленската тузла, степите на Калиакра около с. Българево, дялове от Камчийски пясъци, дялове от Поморийско езеро, Паша дере, езерата Вая и Мандра, част от Ропотамо, дюните на Корал и други; в предложението не е включена никаква площ от акваторията на Черно море; предложената заповед  за обявяване цитира отменени преди десетилетия закони и административни органи, които не съществуват от над 15 години; в предложението са включени и някои територии с по-малка природозащитна стойност или с вече увреден ландшафт, но натоварващи излишно предложението като обща площ и създаващи потенциални мотиви за отхвърляне на предложението.

В тази връзка Коалицията "За да остане природа в България" препоръчва разширяване на консултативния процес с провеждане на обществени обсъждания в София, Пловдив и Русе.

Коалицията ще представи своята пълна позиция и предложения по обхвата и границите на Национален парк "Българско Черноморие" на пресконференция в Пресклуб БТА в София на 18 юни и ще ги депозира на общественото обсъждане на 19 юни във Варна.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com