сервиз на хладилници варна

Партньори

Смятате, че вашата дейност може да заинтересува читателите на "Градското списание"? Искате тази информация да стане достояние на общността от читатели? "Градското списание" приема предложения за партньорство и предлага различни видове партньорски взаимоотношения.

Партньори на "Градското списание"

Регионална библиотека "П. П. Славейков" - Варна -  www.libvar.bg

Създадена преди 127 години. Единствената българска библиотека, включена в проекта EuropeanaLocal - Европейска дигитална библиотека. 

Франкофонски център - Варна - www.afvarna.org

Обединява Алианс Франсез - Варна и Представителството на Френски институт - София.  

Галерия 8 - www.gallery8.net

Първата частна галерия в България, открита през юни 1988 г.

Фондация "Откритие" - www.discoveryfest.com

Организатор на Международния музикален попфестивал "Откритие". 

Специализиран портал за литература и хуманитаристика LiterNet

Специализиран портал за електронно публикуване на текстове от класическата и съвременната българска и чужда литератури, критика и хуманитаристика.

Spirit of Burgas - http://spiritofburgas.com

Най-мащабният музикален фестивал в България, който се провежда от 2008 година.

Международен филмов фестивал "Любовта е лудост" - www.fccvarna.bg

Създаден през 1992 година във Варна, фестивалът "Любовта е лудост" представя всяка година над 50 игрални филма от цял свят.

Music Clinic Records - http://musicclinicrecords.com

Независим български музикален лейбъл, който обединява едни от най-популярните имена в съвременната българска поп музика.

Фондация за културно развитие "Сидея" - http://sidea-varna.org

Обединява екип от млади хора с различни професии в областта на културата. Водещи за дейността на фондацията са принципите: децентрализация на културния живот в България, привличане и възпитаване на нови публики, социализиране на хора в неравностойно положение чрез изкуството и стимулиране на културното многообразие и междукултурния обмен.

Фондация "За хората" - www.zahorata.net

Учредена в София през 2001 година, организира, подпомага и насърчава дейности, свързани с развитието и утвърждаването на здравеопазването, социалното подпомагане и социалните услуги, образованието и културата.

Фондация "Кентавър арт" - Пловдив - www.centaur_art.ngobg.info

Организатор на Фестивал на психодрамата, Фестивал на реката и тепетата и други проекти в сферата на социалната работа, психотерапията, образованието, организационната психология и културата.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com