сервиз на хладилници варна

Нова среща с писателя Чарлз Буковски в Интернет

Архивите на писателя Чарлз Буковски (1920-1994) – стотици стихотворения, снимки, негови рисунки, както и много документи, включително такива, свързани с разследвания на ФБР, са достъпни онлайн. Ако Буковски се нарежда сред имената на четените от вас автори, значи не биве да пропускате този сайт.

Сайтът дава подробна информация не само за творчеството, но и за живота на Буковски, който от своя страна намира място в неговите книги и рисунки. Буковски като художник е по-непозната страна от неговата личност. През живота си писателят е нарисувал повече от 1000 рисунки с пастели, акварел, акрилни и маслени бои, без да се броят многобройните скици, част от които могат да се видят в сайта. Ръкописи и част от кореспонденцията на автора са част от архивите, достъпни онлайн. Интересна част от сайта представлява документация, част от различни разследвания във връзка с личността на автора, проведени от американски държавни институции, включително и ФБР. Едно от тях е свързано с излизането на сборника "Записките на стария мръсник", където Буковски събира част от разказите си, публикувани в изданието Open City, симпатизиращо на хипи движението. Интевюта с негови съседи или работодатели се прибавят към документите, които свидетелстват защо писателят е обявен за негоден за военна служба или защо многократно е арестуван.

Приживе Чарлз Чуковски пише хиляди стихотворения, стотици разкази и 6 романа. В тях героят му Хенри Чинаски е самият автор.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com