сервиз на хладилници варна

Несебър спечели проект за трансгранично сътрудничество

Несебър спечели проект по програмата за Трансгранично сътрудничество България -Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Договорът бе подписан от заместник-кмета Лазар Япаджиев  в Министерството на регионалното развитие и благоустройство.

Проектът е със заглавие "Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Едирне” и е на стойност 599 132.11 евро. Община Несебър е водеща организация, а партньори по проекта са Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин, както и Генералният секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин, съобщи bszone.info.

Целта на проекта е установяване на възможности за дългосрочно сътрудничество между занаятчиите в трансграничния регион Несебър - Одрин, за промоция и съвместен маркетинг на местните занаятчийски продукти, чрез създаване на демонстрационен център.

Идеята на общинското ръководство в лицето на кмета на общината Николай Димитров още при отварянето на програмата беше да се преустрои и реконструира с европейски средства сградата на бившата поликлиника в новата част на Несебър, която от години е в окаян вид и има спешна нужда от ремонт. Предвижда се на първия етаж да се направят и оборудват кабинети и зали за обучения и срещи, а на втория - мултифункционална конферентна зала за изложби, семинари и други прояви. В рамките на проекта за трансгранично сътрудничество ще се проведат различни занаятчийски изложби, обучения, практически семинари. Ще бъде създаден уеб сайт на местните занаятчии в Несебър и Одрин, който ще съдържа информация за предстоящи изложения, продукти и услуги.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com