сервиз на хладилници варна

Национално състезание за ученици по немски и английски език, Девин

Ученици от VII до XII клас, изучаващи английски и немски език като първи или втори чужд език могат да участват в първото национално състезание ``Аз мога - тук и сега``, което ще се проведе в град Девин от 6 до 8 ноември. Желаещите да участват трябва да се регистрират до 23,59 часа на 31 октомври 2015 г.

Състезанието и за двата езика ще се проведе в 3 етапа: писмена експозиция по дадена тема; тестова част - въпроси от затворен тип, с един или множество верни отговори и устна част - събеседване с езикови експерти, установяващи нивото на владеене на английски/немски език, до което се допускат преминалите първите 2 етапа. Участието е индивидуално и само в една категория в една от следните групи: VII - VIII клас, IX - X клас и XI- XII клас.

Повече информация и регистрация за участие в сайта на организаторите.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com