сервиз на хладилници варна

Национален литературен и фото конкурс по случай 65-годишнината на резерват „Сребърна“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, обявява 2 конкурса за ученици– литературен и фотографски, посветени на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия. Крайният срок на конкурсите е 30 септември.

Литературният конкурс е на тема "Сребърна – птици и хора". Вторият конкурс е за фоторазказ на тема "Сребърна през моя обектив".

В литературния конкурс могат да участват ученици от начален, основен и гимназиален курс на обучение от страната в 3 възрастови групи: 7 - 13 години; 14 - 16  години и 17 - 19 години, изпращайки есе, пътепис, разказ, приказка, стихотворение. Авторите имат пълна свобода са представят различни аспекти, свързани с миналото, настоящето и бъдещето на резерват "Сребърна", историята, културата, съжителството между хората и птиците, ролята на резервата в мозайката от обекти на световното културно и природно наследство на България.

В конкурса за фоторазказ могат да участват ученици от основния и гимназиален курс, които са посетили или възнамеряват да посетят резерват "Сребърна" през лятната ваканция. Участва се с до 5 снимки. Целта на конкурса е с помощта на фотографията участниците да споделят от първо лице впечатленията си от резервата, да покажат какво им е харесало и какво ги е подразнило или какво ги е вдъхновило.

Присъждат се предметни награди. Отличените на първите 3 места творби в двата конкурса ще бъдат използвани при изработката на рекламни материали. Творбите се изпращат на e-mail rpetrova@riosv-ruse.org.  

Повече информация в сайта на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com