сервиз на хладилници варна

Национален конкурс за ученици „Ще ти разкажа приказка“

Третият национален конкурс за авторска приказка "Ще ти разкажа приказка" се организира от Столична община. Крайният срок за участие е 15 декември.

Конкурсът е на свободна тема. Участниците се разделят в 2 възрастови групи: 9-12 години и 13-15 години. Всеки автор може да участва с една приказка (до 3 печатни страници). Тя се изпраща в 5 екземпляра в запечатан плик, като върху всеки от петте екземпляра се изпишат личните данни на участника (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка).

Присъждат се: 3 награди (лаптоп и мобилни телефони) и поощрителни награди (книги). Отличените приказки се издават в сборник.

Творби ще се приемат в Дирекция "Култура" на Столична община или по пощата на адрес: София - 1000, пл. "Славейков" № 4, Дирекция "Култура", Столична община.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com