сервиз на хладилници варна

Национален конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа“ 2015

На 22 май 2015 г. изтича крайният срок за участие в Националния литературен конкурс за разказ ``Дядо Йоцо гледа``. Текстовете трябва да отговарят на темата ``Любовта към България и преклонението пред нейните красоти``.

Организатори са Община Мездра, Туристически комплекс ``Дядо Йоцо гледа`` и Съюзът на българските писатели.

Конкурсът е анонимен, без ограничения във възрастта. Един автор може да участва с един разказ до 5 стандартни страници (шрифт Times New Roman 12).

Текстовете се изпращат в 3 екземпляра с приложен в писмото по-малък плик с данни на автора, на адрес: Мездра - 3100, област Враца, Общината, стая 215, ``За конкурса``.

Присъждат се: първа награда (800 лв.), втора награда (600 лв.), трета награда (400 лв.), 2 поощрения по 300 лв.

Повече информация в сайта на Община Мездра. 

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com