сервиз на хладилници варна

Национален конкурс за разказ на младежка тема 2014

За 7-а поредна година Община Варна организира национален конкурс за разказ на младежка тема. Крайният срок за участие е 30 юни 2014 г.

В конкурса могат да участват автори на възраст от 16 до 35 години с по един разказ, който може и вече да е публикуван. Нямат право на участие победителите в конкурса от 2013 г. Текстовете трябва да са в обем до 4 стандартни страници А4 (шрифт Times New Roman 12, с файлово разширение doc), придружени от следната информация: трите имена, личен телефон и e-mail за връзка.

Разказите ще се оценяват от 3-членно жури от литературни творци по следните критерии: съдържание (свързаност на разказа с мечтите, проблемите, надеждите, стремежите на младите хора; последователност/логика на изложението; наличие на драматична ситуация; умение да се изграждат характери; композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал) и език (езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация). Текстовете се предоставят на журито без личните данни на авторите.

Присъждат се: първа награда (600 лева), втора награда (400 лева), трета награда (200 лева). Времето и мястото за връчване на наградите ще бъде съобщено допълнително.

Разказите се изпращат само на e-mail mladejkirazkaz@gmail.com.

Повече информа в сайта на дирекция Образование, младежки дейности и спорт на Община Варна, където отличените разкази ще бъдат публикувани до 31 юли.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com