сервиз на хладилници варна

Литературното списание Granta излиза на български език

През май на български език излиза първият брой на британското литературно списание Granta, създадено още през 1889 г. от студенти в университета в Кеймбридж. Приемат се ръкописи на български автори.

В българското издание ще се публикуват 60 % преводни текстове от оригиналното издание и 40 % българска съвременна литература, съобщиха издателите "Сиела". "Надяваме се всичко това да даде нов тласък в развитието на съвременния литературен контекст в България, като осигурим възможност на българските автори да излязат на чуждите пазари, а българската литература най-после да заеме място на световната литературна карта", коментират от издателството.

Всеки брой на списание "Granta България“ ще бъде тематичен, като първата тема, която провокира въображенето на авторите, е  "Бъдеще", разгледана в широк контекст - интуициите, визиите за бъдещето, утопиите и антиутопиите, неразривната свързаност на бъдеще и минало. До 21 март се приемат непубликувани текстове (между 3000 и 6000 думи, което не важи за стихотворенията): художествена проза, мемоари и репортажи, ограничено количество поезия. Академични статии, непоръчани рецензии на книги, както и цели ръкописи на книги не се вписват в изискванията.

Редакционна колегия на "Granta България“ включва Илия Троянов (почетен редактор), Георги Господинов, Ани Илков, Алек Попов, Дарин Тенев и Ангел Игов.

Авторите могат да изпращат текстовете си - не повече от един прозаичен текст или 3 стихотворения, придружени с кратка биографична бележка и илюстрация (по желание), само на електронната поща на издателството: svetlyo@ciela.net (Светлозар Желев, главен рекатор); valeria@ciela.net (Валерия Иванова, редактор).  

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com