сервиз на хладилници варна

Конференция за римското наследство в страните от Черноморския басейн ще се проведе във Варна

На 10 март от 16,00 часа в Археологическия музей във Варна ще бъде открита пътуващата изложба ``Римското изкуство и цивилизация - общият език на Античността``, реализирана в рамките на международния  проект ``Черно море - единство и еднообразие през римската Античност``.

Проектът обеднява усилията на 7 държави с общо римско културно наследство в Черноморския басейн: Румъния, Молдова, Украйна, Грузия, Турция, Гърция и България. Целта му е да създаде мрежа от научноизследователски, културни и административни институции за дългосрочно съдействие при обмена на научни и културни ценности в Черноморския басейн. Проектът ще съдейства за опазване на  движимото и недвижимото културно наследство, датиращо от Римската епоха в тези региони.

Изложбата е от  93 постера, в които всяка държава представя институцията,участваща в проекта, историята на региона през римската епоха и римското си археологическо наследство. Срещата за откриването на изложбата и научният семинар във Варна е предпоследна в рамките на проекта. През май 2015 г ще се проведе още една в Констанца, Румъния, на която ще бъде учредена официално и Асоциацията ``Център за изследвания на римското археологическо наследство в Черно море``.

Научният семинар, който съпътства откриването на изложбата във Варненския археологически музей, ще бъде на тема ``Римско изкуство и религия в Понтос Еуксейнос``. Той ще се проведе в зала ``Одесос`` от 10 до 11 март 2015. В него ще участват специалисти (археолози и историци) от музеи и университети от страните, работещи по проекта, както и от Франция (Университета на Валенсиен - проф. Клер Барат) и Великобритания (Кеймбридж – д-р. Адриан Попеску). 

Изложбата ще остане във Варна до месец септември тази година. 

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com