сервиз на хладилници варна

Конкурс „Направи си сам“ за граждански зелени идеи

На 10 февруари 2015 изтича крайният срок за подаване на кандидатури за конкурса "Направи си сам" за граждански зелени идеи. Екологично сдружение "За Земята" предоставя 20 микро гранта до 1000 евро за осъществяване на идеите на кандидатите.

[cut]

В конкурса могат да участват граждани, неформални граждански групи и неправителствени организации. Те трябва да представят идеи за еко проекти, които са в обществена полза и правят света ни по-добро място за живеене.

Проектните предложения се представят в рамките на 3 страници (1800 символа на страница без интервалите), придружени от ориентировъчен бюджет и попълнен формуляр за участие. Не повече от 50 % от средствата могат да се използват за покриване на разходи за човешки ресурси. Кандидатите могат да подават проекти за по-малко от 1000 евро.

Повече информация за начина на участие в сайта на "За Земята"

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com