сервиз на хладилници варна

Конкурс на Русенската библиотека на тема „Времето на парите и духовността“

Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, организира конкурс на тема "Времето на парите и духовността" за есе, мултимедийна презентация или филм. Крайният срок е 16 април 2015 година.

[cut]

Конкурсът няма възрастови ограничения. Участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови групи: до 19 години и над 19 години. Един автор може да участва с до 2 творби: есе (между 2000 и 4000 знака), мултимедийна презентация (до 20 слайда), филм (до 10 минути).

Произведенията ще бъдат оценявани по оригиналност, въображение и цялостно въздействие на творбата. Изпращат се с информация за автора: трите имена, учебно заведение/месторабота, дата, месец, година на раждане, личен телефон и e-mail за връзка.

Присъждат се: Голямата награда и по 2 награди в двете възрастови групи.

Произведенията се изпращат на адрес: Русе  - 7000, ул. "Дондуков-Корсаков" №1, Регионална библиотека "Любен Каравелов" (За конкурса "Времето на парите и духовността") или на e-mail pr@libruse.bg.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени по време на Националната библиотечна седмица през месец май 2015 г.

Повече информация в сайта на Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com