сервиз на хладилници варна

Конкурс литература

Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български“

 

София 1421, ул „ Димитър Хаджикоцев“ № 31-33

 

Столична библиотека – Детско-юношески отдел

 

София 1000, пл. „Славейков“ № 4 а

 

с подкрепата на Синдиката на българските учители

 

и Агенцията за българите в чужбина

 

О Т П Р А В Я Т П О К А Н А

 

за включване в ДЕКАДА 2013 – 2023 г. тема: „КОСМОС – ЗЕМЯ – ЧОВЕК“ чрез участие в конкурс за литературни и художествени творби в чест на 2 април – Международният ден на детската книга и обявената в Руския културно-информационен център (РКИЦ)

 

„2013 година – Г О Д И Н А Н А ЦВЕТЧЕ СЕДМОЦВЕТЧЕ“

 

/По едноименната приказка на Валентин Катаев/

 

Тема: „НА КОГО БИХ ПОДАРИЛ ПОСЛЕДНОТО – 7-то ЛИСТЕНЦЕ?“

 

Форма – по избор – есе, разказ, стихотворение, презентация, рисунка, драматизация и др.

 

Обем на текста – до 2 стр.

 

За художествените творби - формат А4 с паспарту или миниатюра.

 

Възраст на участниците – без ограничение.

 

Отчитане в 5 възрастови групи: до 9 г. , до 12 г., до 14 г., до 18 г. над 18 г.

 

Срок – до 10 февруари 2014 г.

 

Резултатиге ще бъдат обявени в чест на 2 април 2014 г.

 

Стимули: грамоти, книги, предмети, участие в изложби и др.

 

Запазвайте грамотите си, за да може в края на 10 летието да участвате в конкурса за специалната св. Евтимиева награда.

 

Запишете: име, възраст, адрес, телефон, у-ще, професия, електронен адрес.

 

Творбите си изпращайте на адрес:

 

1000 София,, пл. „Славейков“ 4А Столична библиотека – Детско юношески отдел - (ДЮО)

 

и на електронен адрес:duo1@abv.bg / За конкурса /

 

или: 1421 София, р-н Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 31-33,

 

Фондация „Свети Евтимий, Патриарх Български“

 

с Творчески клуб (ТК) „Работилница на Духа - Цветче Седмоцветче“ / За конкурса /

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com