сервиз на хладилници варна

Конкурс за сатирична творба "Сатирикон" в Легница, Полша

До 12 февруари художници могат да участват в международния конкурс "Сатирикон", който се провежда в полския град Легница. Конкурсът е за рисунка, графика и други творби в областта на визуалните изкуства и фотографията.

Творбите трябва да са създадени през последните 2 години (2011-2012), да не са награждавани в други конкурси и да се определят от самите автори хумористични и сатирични. Предпочитат се неозаглавени работи. Форматът на всяка творба трябва да е максимум А3 (297Х420 мм).

Участниците могат да изпращат творбите си само по пощата на адрес:
Międzynarodowa Wystawa
SATYRYKON-LEGNICA 2012
Chojnowska 2, AKADEMIA RYCERSKA
59-220 Legnica
POLAND

Творбите трябва да са придружени от фотография на автора или автошарж, кратки биографични бележки и попълнен формуляр за участие, който може да бъде изтеглен от сайта на конкурса - www.satyrykon.pl.

Международното жури ще присъди следните награди: Грани при (златен ключ и парично възнаграждение в размер на 6 000 PLN), два златни медала, два сребърни медала, два бронзови медала, 4 специални награди, награда на директора на Културния център в Легница за фотографска творба. Всички награди имат и паричен еквивалент.

Наградените творби стават притежание на организаторите и ще бъдат включени в колекцията на галерия "Сатирикон". Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 1 март. Изложба на селекционираните творби ще бъде подредена от 30 май до 26 август.

Конкурсът "Сатирикон" се провежда от 1977 г., от 1985 г. има международен статут. Отворен е за художници, скулптори, график дизайнери и фотографи от цял свят.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com