сервиз на хладилници варна

Конкурсът за проект на сграда на Варненската библиотека с нов удължен краен срок

Крайният срок за предаване на архитектурните проекти за сграда на Варненската библиотека е удължен до 23 ноември 2015, 17,30 часа. Проектите трябва да се изпращат на нов адрес.

Проектите могат да се изпращат по пощата, с куриер или да бъдат подадени лично на адрес: Общинско предприятие ``Инвестиционна политика``, бул. ``Ген. Колев`` № 92, ет. 5, Варна - 9000 или да бъдат изпращани по електронен път, ако участникът в конкурса притежава квалифициран електронен подпис.

Един участник/екип може да представи само едно проекто предложение.

Повече информация в сайта на конкурса.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com