сервиз на хладилници варна

Конкурси, свързани с регатата Tall Ships и кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата 2019

Община Варна, секретариатът на "Варна - кандидат за Европейска столица на културата 2019", съвместно с организационния комитет на регатата Tall Ships, обявяват 2 конкурса с цел популяризирането на кандидатурата на града.

Първият конкурс е за проект за артистично брандиране на две от платната на ветрохода "Калиакра". Темата на конкурса е "Варна - бряг на вдъхновението" - слоганът на кандидатурата на Варна.

В конкурса могат да участват със свой авторски проект всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения. Няма ограничения относно броя на проектите от един участник.

Проектите трябва да бъдат оригинални и автентични, отговарящи на темата, да обхващат 2 от най-големите платна на ветрохода – платната на грот и бизан мачтата, съответно с размери 18,9 м./7,95 м./14,75/7,8 м. и 9,10 м./22,30/23 м. Графичните елементи на всяко едно от платната не трябва да надвишават 70 % от площта им. Проектите може да са пълноцветни и да ползват всички художествени похвати и стилове, които съответстват на посочените по-горе условия.

Проектите се подават от 00:00 часа на 27 март 2014 г. до 00:00 часа на 14 април 2014 г., на дигитален носител, изпратен по пощата или лично на адрес Варна, бул. "Осми Приморски полк" 42, Дирекция "Култура и духовно развитие" - за конкурса "Калиакра".

Спечелилият проект ще получи награда от 2000 лв. и ще бъде официално показан пред публиката на регатата Tall Ships по време на Парада на ветрилата във Варненския залив на 3 май 2014 г. Ще бъдат присъдени и още 2 награди по 500 лв.

Повече информация за конкурса и формуляр за участие може да се намери тук.

Вторият конкурс е за проект за скулптура/инсталация в зоната на Пристанище Варна. Темата на конкурса е "Варна - бряг на вдъхновението".

В конкурса могат да участват със свой авторски проект всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения. Няма ограничения относно броя на проектите, с които един участник може да участва.

Проектът трябва да отговори на следните изисквания: бюджетът да не надвишава 5000 лева, оригинална и автентична визия, отговаряща на темата, която да предлага/предполага участие на публиката и да стимулира промяна в отношението към средата на Пристанище Варна. Материалите и структурата на скулптурата/инсталацията трябва да са подходящи за излагане на открито и издръжливи на различни метеорологични условия. Размерът на работата не трябва да надвишава 5000 cм. (по височина, ширина и дълбочина плюс пиедестала), максимално тегло до 1,5 тона.

Проектите се подават от 09,00 часа на 27 март 2014 г. до 18,00 часа на 11 април 2014 г. на хартиен или дигитален носител, изпратен по пощата или лично на адрес Варна, бул. "Осми Приморски полк" 42, Дирекция "Култура и духовно развитие" - за конкурса за скултура/инсталация.

Авторът на наградения проект ще получи наградата от 5000 лв., проектът ще бъде реализиран до 28 април в зоната на Пристанище Варна.

Повече информация за конкурса и формуляр за участие може да се намери тук.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com