сервиз на хладилници варна

Книгата "Музиката в българското радио 1930-1944” с премиера във Варна

Първия по рода си изследователски труд "Музиката в българското радио 1930-1944” на музиковеда д-р Антоанета Радославова-Дойчева ще бъде представен във Варна на 28 ноември.

Премиерата ще се състои в Радио Варна. Авторката е подготвила специални архивни материали от Златния фонд на БНР, които ще направят слушателите съпричастни към събития и гласове от началото на радиото в България.  

Книгата "Музиката в българското радио 1930-1944” (изд. "Петко и Пенчо Славейкови”) e единственото изследване в българското музикознание, посветено на музиката през 30-те и 40-те години на миналия век, изиграла съществена роля за създаването на радиото в България. Посветена на 75-годишнината на БНР, правоприемник на първото българско радио, тя задълбочено реконструира историята на "Родно радио” (1930-1934) и Държавно "Радио София (1935-1944). В почти 400 страници възкръсват много нови и непознати документи и снимки от миналото, наред със спомени на участници в радиопрограмата, в една органична симбиоза между архивно наследство и жива памет. Написана увлекателно, книгата доразвива тезите, застъпени в докторската дисертация на авторката по същата тема.

Структурирана хронологично, книгата проследява модела на радиопрограмите, започнали с концерти на грамофонни плочи и концерти на живо до обособяването на жанрови предавания с фолклорна, оперна, камерна, инструментална, забавна и танцова музика, вокално-инструментални цикли и т.н. С професионализирането на радиото се появяват и нови форми, като концерт с въведение, музикална сказка, музикален портрет, музикални новини, музикална критика, музикална радиопремиера, емисии за чужбина. Акцентирайки върху твореца, авторката отделя специално внимание върху личности, като Димитър Ненов, Боян Икономов, Парашкев Хаджиев, Марин Големинов и други, които с дейността и творчеството си определят посоката на една балансирана музикална радиополитика. Историческото развитие на музиката в радиопредаванията като обект на изследване неотменно се разглежда в контекста на българската музикална култура. Това е само едно от достойнствата на научния труд, които предопределят неговия приносен характер.

Д-р Антоанета Радославова-Дойчева завършва музикознание в Българската държавна консерватория (сега Национална музикална академия), работи като музиковед в Русенската държавна филхармония, публикува критически статии и изследвания. Позната е като автор и водещ на много музикални предавания в програмите на БНР "Христо Ботев”, "Орфей”, "Хоризонт” и като отговорен редактор на редакция "Музика” в Предавания за чужбина, сега Радио България. В продължение на 11 години преподава дисциплината "Музика в радиото” във Факултета по журналистика и масови комуникации” на СУ "Св. Климент Охридски”.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com