сервиз на хладилници варна

Историята на ножарския занаят представят в Русе

Изложбата "Ножарството в Габровския край“ на Архитектурно-етнографски комплекс "Етър“ – Габрово, гостува от 20 март в Регионален исторически музей - Русе.

Изложбата с автор Росица Бинева, уредник-етнограф в отдел "Занаяти“ на АЕК – "Етър“ представя традициите в ножарството и съвременните наследници на занаята в Габровския край. От 2006 г. досега е гостувала в Бургас, Пловдив, Велинград, Чипровци, Кюстендил и Казанлък и се радва на интерес с представянето, съобщиха от музея в Русе.

Представят се над 130 експоната. Тя ще бъде придружена от базар на Етърския майстор ножар Андрей Андреев. Ще бъде представен и филм от фонда на музея, който показва технология за изработване на традиционния за Габровския края – нож-кулаклия.

Габрово е един от най-известните ножарски центрове в българските земи през Възраждането заедно с околните села и колиби Нова махала, Баевци, Беленци, Негенци. По тип и варианти габровските ножове надхвърлят 150 вида. В изложбата, чрез оригинален инструментариум и експонати от ХІХ век до днес, се представя силата на традициите и приемствеността в ножарството в този край. Експонатите са придружени от текстове, свързани с предания и поверия за ножа, както и легенди за светеца-покровител на ножарите – Св. Атанас. Благодарение на дарения, откупки и майсторски надпревари, организирани в Етъра, музеят притежава една от най-големите колекции ножове на съвременни български майстори.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com