сервиз на хладилници варна

Истанбул – с поглед към средновековните пристанища в Черно море

На 4 и 5 април в Истанбул ще се проведе работна среща на участниците в международиня проект "ОЛКАС: От Егейско море до Черно море - Средновековни пристанища и морски пътища на Изтока".

Проектът се осъществява от няколко страни през 2012-2013 г. и се финансира по съвместна оперативна програма на Европейския съюз "Черноморски басейн 2007-2013". В проекта са ангажирани институции - музеи, университети и организации предимно от Черноморския басейн - България, Румъния,Турция, Украйна, Грузия, Русия и Азербайджан, като водеща страна е Гърция - Центърът за Византийски изследвания в Солун (Тесалоники).

Целта на проекта е да се съберат писмени археологически данни и да се фотодокументират останките от средновеконите пристанища в Черно море. От България има най- много пристанища за описване - 10, като партньор в проекта е Регионалният исторически музей - Варна.

На срещата в Истанбул ще се обсъди развитието на проекта досега, ще има презентации по някои от основните и съпътстващи събития, в Истанбулския университет ще се открие съвместна фото изложба на всички участници "Средновековни пристанища в Черно море". През декември миналата година тя бе представена за пръв път в Солун и се радваше на голям успех сред посетителите.

От страна на Варненския музей ще присъства археологът Александър Минчев, който е ръководител на българската част в проекта. Той ще представи изложение с диапозитиви за организираната от музея съвместно със СОУПЧЕ "А. С. Пушкин" във Варна театрална игра "Корабите в Средновековното пристанище на Варна". Тя се осъществява с деца от 5 клас в училището по съвместен сценарий и ще се ръководи от учителя по история в училището Мартин Вълчев.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com