сервиз на хладилници варна

Изложба с творби на хора с увреждания се откри в Народното събрание

От 29 февруари в Клуба на народните представители е подредена изложба с творби на хора с увреждания, организирана от Народното събрание на Република България и национално представените организации на и за хора с увреждания.

Изложбата се откри с кратко приветствие на Цецка Цачева от името на Народното събрание на Република България.

От името на национално представените организации поздравление за ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и благодарност за възможността в Народното събрание да се проведе изложбата изрази Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите.

Освен народни представители, на откриването присъстваха и представители на всички национално представени организации. Националният алианс за социална отговорност участва с творби на Димо Вълчев, Милена Ялнъзова и Катина Гуджимисис.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com