сервиз на хладилници варна

Експерти изготвят план за защита на блатните костенурки в Странджа

Обучителен семинар с експерти на тема "Опазване на водните костенурки" се проведе в Ахтопол в рамките на международния проект на Природен парк "Странджа" Be Natur. По време на семинара са представени и дискутирани възможности и дейности за доброволческа работа в полза на вида. 

Блатните костенурки са единствен представил на своето семейство в Евразия. Според Николай Цанков от Националния природонаучен музей, цитиран от Zona Burgas, основните причини за изчезването на вида са унищожаването и увреждането на местообитанията, избиването от рибари, палежите на тръстикови масиви, както и масовото отглеждане като домашни любимци на чужди видове, които често се освобождават от собствениците им в природата.

В изготвянето на плана за действие за защита на блатните костенурки се включват много неправителствени организации, местни общини, научни организации, доброволци.

В рамките на международния проект Be Natur вече са проведени обучителни срещи, посветени на застрашените дюни по Южното Черноморие и изчезващия бял щъркел в Природен парк "Странджа". Проектът има за цел да изясни причините за изчезването на различни местообитания и видове от територията на Защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000 и да изработи стратегия за опазване на природното наследство и ландшафт в Югоизточна Европа.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com