сервиз на хладилници варна

Делфините в Черно море – във фокуса на национална кампания

Пътуваща изложба с макети на трите вида делфини, които се срещат в Черно море, ще обиколи градове по крайбрежието. Изложбата е част от кампанията Национална седмица на делфините, която започва на 4 октомври.

Кампанията на Черноморска мрежа на неправителствените организации и партньори има образованелен характер и е насочена основно към ученици, но и към цялата общественост, която да бъде запозната с проблемите на морските бозайници в Черно море.

Пътуваща изложба ще обиколи различни селища по крайбрежието. Обиколката започва през втората половина на октомври от Балчик и ще приключи на 26 октомври. Изложбата включва модели в естествени размери на трите вида делфини, както най-често обобщено се наричат китоподобните бозайници в Черно море - обикновен делфин, афала и морска свиня (муткур), филми, които ще се прожектират на място и записи на техните звуци. Автор на макетите е скулпторът Венцислав Марков, съобщиха от Черноморска мрежа на неправителствените организации.

Кампанията насочва вниманието върху опазването на делфините и цели да формира по-добра екологичната култура и природозащитно мислене. Кампанията се финансира от Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ и се осъществява в сътрудничество с учени, експерти, неправителствени организации и други партньори.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com