сервиз на хладилници варна

Двадесет български общини участват в VI Черноморски туристически форум

Нови маршрути и атракции, разработени в различни части на България, представят 20 български общини, които участват в VI Черноморски туристически форум. Събитието, което продължава до 4 октомври, е посветено на специализирания туризъм и тази година фокусира върху темата за екотуризма.

Основната дискусионна част се проведе на 3 октомври в гранд хотел "Димят". С различни разработки и презентации около темата "Екотуризмът – нашето зелено бъдеще" – добри практики и проблеми, участват над 20 специалисти и научни работници от почти всички висши учебни заведения в страната. Отделен специализиран щанд е посветен на природните паркове в България, където всички, които се интресуват, могат да получат разнообразна информация за най-новите маршрути, екопътеки и дестинации.  

По традиция форумът, организиран от Варненска туристическа камара, е придружен и от издание, в което тази година са събрани над 20 доклада, посветени на водещата тема за екотуризма. "Най-обикновената форма на екологичния туризъм е пътуването сред природата. Съвременния смисъл на понятието, обаче обхваща доста по-богато съдържание, което включва съприкосновението на човека с растителния и животинския свят, опазването на природата от самите туристи, културата, историческото наследство, човека и икономическото развитие", пише в своята разработка "Екологичният туризъм – химера или реална възможност" председателят на Варненската туристическа камара Марин Нешков. В доклада си Димитър Дичев, председател на Сдружение "Култура и туризъм на българския Североизток" (съорганизатор на форума), посочва интересни данни, като например факта, че България е на второ място в света по брой на биосферни резервати – 16 на брой, след САЩ с 41 – даденост, която може да бъде използвана само в полза на нашата страна.

Черноморският туристически форум приключва на 4 октомври, когато участниците в него ще се включат в тържеството, посветено на 50-годишнината от създаването на Колежа по туризъм във Варна и ще посетят природен парк "Златни пясъци".

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com