сервиз на хладилници варна

Градят уникален аквариум в Природонаучния музей в Русе

Уникален аквариум с вместимост 50 000 литра, макети на Червенската кула и Тракийска гробница, амфитеатър със 70 места са само част от атракциите, които ще се случат след две години в Русе.

[cut] 

Проектът "Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл” бе представен на 9 декември в Русе, съобщи Арена Медиа. Ще се работи едновременно на четири обекта - Историческия музей, Природонаучния музей, Лапидариума и в Регионална библиотека "Любен Каравелов“. Общата цел е развитие на туристически ансамбъл от градски културно-исторически атракции и свързаната с тях техническа инфраструктура и промоция в общ интегриран туристически продукт.

В аквариума, който ще бъде единствен по рода си у нас, ще могат да се видят представители на фауната и флората по Долен Дунав. Съоръжението ще бъде разположено в приземния етаж на Природонаучния музей. В Лапидариума зад сградата на Историческия музей ще има амфитеатър със 70 места, исторически достоверни макети на Червенската кула и Тракийска гробница. В парка ще бъдат разпръснати артефакти от различни исторически периоди. За музея са предвидени фокус-пойнт места, LCD multitouch tables, с възможност посетителят сам да си избира от менюто. За по-малките е предвидена интерактивна компютърна игра. Библиотеката ще бъде частично ремонтирана. Строителните дейности ще започнат в началото на лятото на 2012 година и ще отворят 102 нови работни места.

Очакванията са за значително нарастване на посетителите на подкрепените туристически атракции – от 38 000 души в началото на проекта до 53 000 души в неговия край – от тях над 15 000 чужденци. Проектът "Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл” ще се изпълни за 24 месеца. Общата му стойност е 4 432 260,90 лева, финансирането по ОПРР е 4 251 867,88 лева (95,93 %), от Община Русе – 180 393,02 лева /4,07 %/.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com