сервиз на хладилници варна

В НУИ "Добри Христов“ ще подготвят графични дизайнери

Специалност "Рекламна графика“ се открива от следващата учебна година в Националното училище по изкуствата "Добри Христов” във Варна. Новост ще бъде и приемът в V клас в специалност "Изящни изкуства" и в VІІІ клас в специалност "Класическо, поп и джаз пее“.

Професионалното изучаване на специалността "Рекламна графика“ след завършен VІІ клас ще подпомогне учениците по отношение на изучаването на съвременен графичен дизайн и реклама и техническите методи за изработване на рекламни материали. Крайната цел е подготовката на кадри, които познават съвременните методи и технологии на работа, съобщиха от училището.

През петте си години професионално обучение учениците ще усвояват основни принципи на изграждане на цялостен рекламен продукт, като се започне от стратегия на рекламата, проектиране, избор на материали и техническо изпълнение, познавайки боравенето с необходимите в съвременните условия на производство компютърни програми. За първи път във Варна ще се подготвят професионално млади, конкурентноспособни специалисти за работа в рекламни агенции, издателски къщи, печатници и други.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com