сервиз на хладилници варна

Вестник с проекта на Ньойския мирен договор – дарение на музея в Русе

Последното дарение, постъпило във фонда на Регионалния исторически музей в Русе е оригинал на вестник The New York Times от 19 септември 1919 г. В него е публикуван проектът на Ньойския мирен договор на страните победителки в Първата световна война с България.

На 19 септември в 10 часа и 25 минути в Министерството на външните работи на Франция Клемансо връчва официално на българската делегация условията за мир. В 25-дневен срок България трябва да представи своите писмени възражения на Върховния съвет, който, след като ги разгледа, ще определи нов срок за окончателния общ договор на България.

The New York Times, дарение на Русенския музей.

Вестник The New York Times, дарение на Русенския музей.

Според  договора България трябва да предаде на Сръбско-хърватско-словенската държава Западните покрайнини – села в Кулско, областите около Босилеград, Цариброд и Струмица. Антантата поема под управление Беломорска Тракия, но става ясно, че тя ще бъде дадена на Гърция. Потвърждава се румънското владение над Южна Добруджа. България трябва да сведе войската си до 20 000 души, жандармерията – на 10 000 души, пограничната стража - на 3000  души, без право на тежко въоръжение. Установената сума на репарациите е 445 милиона долара, или 2,25 милиарда златни франка – огромна за възможностите на българската икономика и държавен бюджет. Тя представлява 22 процента от цялото национално богатство. Освен паричните репарации, България трябва да компенсира съседните страни и с известно количество добитък и в допълнение трябва да достави на Сръбско-хърватско-словенската държава 250 хиляди тона въглища като компенсация за щети, нанесени на сръбските каменовъглени мини. В резюме към проектодоговора се казва, че икономическият достъп на България до Егейско море е гарантиран на България и ще се реши по-късно.

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com