сервиз на хладилници варна

Бургас и Одрин с общ туристически проект

Стартът на проект "Туризъм в трансграничния регион", който се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество България - Турция , ще бъде официално обявен днес.

Проектът се изпълнява от Бургаска регионална туристическа асоциация (БРТА) и Търговско - индустриалната камара на Одрин и е с продължителност 12 месеца, съобщи Дарик Радио. Целта е да се осигури устойчиво социално и икономическо развитие в регионите на двете страни, като се увеличи икономическия потенциал в областта на туризма.

Бургаска област и Провинция Одрин имат значителен туристически потенциал и ресурси. Ще се търси и повишаване ефективното сътрудничество между двете страни на граничния регион за устойчиво развитие и реклама на природното и културно-историческото им наследство. Дългосрочните намерения са за повишаване качеството на живот на местните общности чрез създаване на иновативни трансгранични съвместни продукти от общ интерес. 

Двата района в България и Турция ще бъдат рекламирани с помощта на специално създаден филм, който ще се предлага на CD на 3 езика - български, турски и английски. Това ще спомогне за увеличаване на туристическия поток и инвестициите в областта на туризма, се отбелязва в официалната пресинформация на проекта.       

Новини от Градското списание - www.urban-mag.com